Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-201132500 nr. P

32 500 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

P MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 7 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de Evaluatiecommissie Q-koo rts heeft vastgesteld dat het bij de bestrijding van deze ziekte heeft ontbroken aan een centrale regie,

overwegende, dat Q-koorts sinds 2007 4000 mensen heeft besmet, waarvan er 15 zijn overleden en velen chronisch ziek zijn,

overwegende, dat volksgezondheid niet ondergeschikt mag zijn aan economische belangen in geval van uitbraken van dierziekten die ernstige risico's met zich brengen voor mens en dier,

verzoekt de regering de regie in de bestrijding van voor mensen besmettelijke dierziekten, conform het advies van de commissie van Dijk, in handen te geven van het ministerie van VWS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Noten

Schuurman

Ten Hoeve

Engels

Kox

Thissen