32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S.

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een visiestuk op te stellen over de waarborgfunctie van Nederland binnen het Koninkrijk, zoals vastgelegd in artikel 43 van het Statuut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Van Dam

Brinkman

Naar boven