32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VAN DAM

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Curaçao en Sint-Maarten op 10 oktober 2010 autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn geworden;

overwegende, dat zowel op Curaçao als op Sint-Maarten zich sindsdien zorgelijke politieke en bestuurlijke ontwikkelingen hebben voorgedaan, waarbij mogelijk in strijd is gehandeld met principes van deugdelijk bestuur;

overwegende, dat zowel Curaçao als Sint-Maarten tevens te kennen heeft gegeven, uit te willen komen onder de met Nederland gemaakte afspraken en dat getracht is, de consensusrijkswetten en het financieel toezicht te omzeilen;

van mening, dat het in licht van deze situatie wenselijk is om nader inzicht te krijgen in de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds Curaçao en Sint-Maarten een autonome status binnen het Koninkrijk verkregen;

verzoekt de regering hierover rond 10 januari 2011 aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Naar boven