Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-IV nr. 45

32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2011

Hierbij doe ik toekomen de halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba1. Hierbij kom ik tegemoet aan de motie Van Dam van 2 december 2010 (Kamerstuk 32 500 IV, nr. 19).

De halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht over Curaçao en Sint Maarten zal ik op een later moment toesturen. Deze rapportage dient eerst in de Rijksministerraad geagendeerd te worden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.