32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat meisjes op de BES-eilanden tot voor kort hun opleiding gedwongen moesten beëindigen zodra hun zwangerschap bekend raakte;

overwegende, dat jonge (aanstaande) moeders daardoor in hun toekomstperspectieven op het gebied van scholing, arbeid en de combinatie van arbeid en zorg geschaad worden;

overwegende, dat deze kwetsbare jongeren juist ondersteund dienen te worden in hun ontplooiing en ontwikkeling;

verzoekt de regering voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een plan van aanpak te ontwikkelen, gericht op de actieve ondersteuning van de toekomstperspectieven van zwangere meisjes en alleenstaande jonge moeders en de Kamer over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Hachchi

Van Dam

Ortega-Martijn

Naar boven