32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BRINKMAN C.S.

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de instelling van het College financieel toezicht zorg moet dragen voor een gedegen financiële huishouding van de «nieuwe» landen binnen het Koninkrijk;

verzoekt de regering alles in het werk te stellen, zodat het College financieel toezicht haar controlewerkzaamheden dermate kan uitvoeren, dat een herhaling van noodzaak voor een schuldensanering door Nederland nooit meer hoeft plaats te vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman

Bosman

Van Bochove

Naar boven