32 500 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S.

Voorgesteld 2 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Unie al jarenlang de grootste investeerder in en de op een na grootste handelspartner van Latijns Amerika is;

constaterende, dat de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie mogelijkheden ziet om Aruba een rol als centrale doorvoerhaven van Nederland in de regio te laten zijn en een kantoor van de Europese Unie op Aruba steunt;

overwegende, dat het niet-Europese deel van het Koninkrijk een strategische positie inneemt tussen Noord- en Zuid-Amerika;

van mening, dat een sterke verbondenheid van de eilanden met de Europese Unie voor de eilanden kansen op het gebied van handel en economische ontwikkeling biedt;

verzoekt de regering in de nog te ontwikkelen toekomstvisie op het Koninkrijk te analyseren op welke wijze de relatie tussen de Europese Unie en het Caribisch deel van het Koninkrijk optimaal benut kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Van Gent

Van Dam

Naar boven