Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-III nr. 13

32 500 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2011

Bijgaand doe ik u toekomen een afschrift van een Koninklijk Besluit d.d. 6 juli 2011, nr. 11.001656, houdende instelling van een Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk1.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.