Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-I nr. 9

32 500 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011

32 500 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 17 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering koninklijke onderscheidingen na overlijden van de gedecoreerden niet meer actief terug te vorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak