Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-I nr. 18

32 500 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2011

Hierbij breng ik u in het verlengde van hetgeen hierover is gemeld in het debat over de begroting De Koning voor 2011 op de hoogte van enkele ontwikkelingen rond het vakantiehuis in Mozambique van Z.K.H. de Prins van Oranje en H.K.H. Prinses Máxima der Nederlanden.

Het huis is voltooid en staat inmiddels enige tijd te koop. Zodra het verkocht is zal dat worden meegedeeld.

Om mogelijke beletselen voor verkoop weg te nemen zijn de aandelen uit de Stichting Administratiekantoor Machangulo overgeheveld naar een Mozambikaanse rechtspersoon. Naar aanleiding hiervan is per 8 augustus jl. de Stichting Administratiekantoor Machangulo ontbonden. Eerder bent u bij brief van 18 september 2009 door mijn ambtsvoorganger over deze stichting geïnformeerd.

Machangulo SA is de organisatie die opereert als een vereniging van eigenaren en als zodanig het project op het schiereiland in Mozambique beheert. Het verkoopproces is er bij gebaat indien de aandelen in Machangulo SA worden ondergebracht bij een rechtspersoon in Mozambique in plaats van bij de in Nederland gevestigde Stichting Administratiekantoor Machangulo. Om deze reden heeft de Prins het bestuur van Stichting Administratiekantoor Machangulo gevraagd om de door de stichting gehouden aandelen Machangulo SA over te dragen aan deze Mozambikaanse rechtspersoon. Die rechtspersoon is opgericht omdat de rechten met betrekking tot het huis uitsluitend kunnen worden verworven door een privépersoon met de Mozambikaanse nationaliteit of een Mozambikaanse rechtspersoon.

De Prins van Oranje heeft mij, ook conform de statuten van de Stichting Administratiekantoor Machangulo, vooraf hiervan op de hoogte gesteld.

Ik ondersteun uiteraard volledig het streven beletselen voor de verkoop weg te nemen.

De minister-president

, minister van Algemene Zaken,

M. Rutte