Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-I nr. 13

32 500 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011

32 500 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 17 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de leden van het Koninklijk Huis en de koninklijke familie een voorbeeldfunctie vertolken in de Nederlandse samenleving, waardoor aan hen extra eisen gesteld kunnen worden ten aanzien van onkreukbaarheid, integriteit en transparantie;

overwegende, dat hieruit gevolgen voortvloeien ten aanzien van hun vermogensbeheer;

verzoekt de regering om er bij de leden van het Koninklijk Huis en de koninklijke familie erop aan te dringen om te streven naar een ethisch verantwoord en op duurzaamheid gericht vermogensbeheer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent