32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SLOB EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 16 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het emplacement van station Enschede in 2012 compleet wordt vernieuwd inclusief de beveiliging;

overwegende, dat herstel van de koppeling tussen het hoofdrailnet en de spoorverbinding Enschede–Gronau zowel doorrijden naar Hengelo als een kostentechnisch efficiëntere exploitatie vanuit Enschede in plaats van Gronau mogelijk maakt;

verzoekt de regering bij de geplande werkzaamheden het spoor Hengelo–Enschede weer te koppelen aan het spoor Enschede–Gronau en conform de motie-Anker/Mastwijk (32 351, nr. 8) hierbij de mogelijkheid tot inbouw van ERTMS mee te nemen zodat een doorgaande verbinding mogelijk wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Omtzigt

Naar boven