32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 68 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJSSELBLOEM C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 38

Voorgesteld 16 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er door de Kamer 20 mln. beschikbaar is gesteld voor het grensoverschrijdend spoorvervoer Heerlen-Aken;

constaterende, dat aan Nederlandse zijde inspanningen zijn verricht tot activering van de Avantis-lijn, maar dat aan Duitse zijde hierover onduidelijkheid bestaat;

voorts constaterende, dat op meer grensoverschrijdende trajecten, ook in Noord- en Midden-Limburg, onduidelijk is welke keuzes men maakt aan Duitse zijde waaronder de tracékeuze van de IJzeren Rijn;

verzoekt de regering op korte termijn in overleg te gaan met de regering in Nordrhein Westfalen en over de uitkomst de Kamer voor 1 maart 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijsselbloem

Slob

De Rouwe

Naar boven