Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-A nr. 52

32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 52 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat naar verwachting slechts drie van de twaalf uitgegeven vergunningen voor windenergieparken op zee zullen worden gebruikt als gevolg van de uitkomsten van de tender in verband met Ronde 2 windenergie op zee;

overwegende, dat de bedrijven die meegedaan hebben aan de tenderprocedure geld en tijd hebben gestopt in de voorbereidingen voor de vergunningaanvraag, wat verloren dreigt te gaan wanneer deze vergunningen verlopen;

verzoekt de regering om de levensduur van de vergunningen in kwestie te verlengen tot 2020 en deze verhandelbaar te maken tussen marktpartijen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven