Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-A nr. 47

32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN JANSEN EN JACOBI

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uitvoering van het Scheldeverdrag fricties oplevert met langetermijndoelstellingen van waterveiligheid en ecologie;

verzoekt de regering in overleg met de Belgische overheden de afspraken uit het Scheldeverdrag te evalueren teneinde te komen tot een duurzame en veilige langetermijnstrategie voor de bereikbaarheid van de haven van Antwerpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen

Jacobi