Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-A nr. 40

32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 13 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 2007 is gestart met een brede MIRT-verkenning voor de Afsluitdijk en dat deze verkenning meerdere integrale visies heeft opgeleverd, die zowel aan de opgaven rond waterveiligheid als aan de ambities in de regio tegemoet komen;

voorts constaterende, dat in de MIRT-systematiek de beschikbaarheid van financiële middelen een belangrijk criterium is, en inmiddels duidelijk is dat het beschikbare budget voor de Afsluitdijk beperkt is;

overwegende, dat de Afsluitdijk een icoon van verleden en toekomst kan zijn;

voorts overwegende, dat het zonde zou zijn, de integrale visies nu uit financiële overwegingen uit te kleden tot pure veiligheidsmaatregelen;

verzoekt de regering in de op te stellen structuurvisie Afsluitdijk uit te gaan van een integrale visie, die als masterplan kan fungeren, zodat er ruimte en tijd blijft voor het doorontwikkelen van kansrijke ambities, in samenwerking tussen overheid, markt en kennisinstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Lucas

Koppejan

Slob