Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-A nr. 100

32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 100 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 94

Voorgesteld 30 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de provincie Zuid-Holland recentelijk heeft aangekondigd dat zij extra tijd neemt om de tracés Zoeken naar Balans en Churchill Avenue voor de Rijnlandroute zorgvuldig af te kunnen wegen;

constaterende, dat in de afsprakenlijst van de Bestuurlijke Overleggen MIRT voorjaar 2011 staat dat het Rijk de variant Churchill Avenue niet steunt omdat dit tracé niet robuust genoeg zou zijn;

overwegende, dat een eerlijke vergelijking gewenst is;

overwegende, dat bij een afweging voor het te kiezen tracé ook andere overwegingen dan robuustheid meegenomen moeten worden;

verzoekt de regering de opties voor zowel het tracé Zoeken naar Balans als de Churchill Avenue open te houden om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven