Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-A nr. 10

32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S.

Ontvangen 30 november 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 30 000 (x € 1 000).

II

In artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 30 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement zorgt voor een verlaging van het budget op artikel 12 hoofdwegen. Deze verlaging kan worden bereikt door aanbestedingsmeevallers. Dit amendement dient ter dekking van amendement Slob c.s. (Kamerstukken II, 2010/11, 32 500 A, nr. 9), waarin de bezuiniging op de BDU voor het jaar 2011 wordt teruggedraaid.

Slob

Monasch

Bashir

Verhoeven

Van Tongeren

Ouwehand