Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-201232467 nr. F

32 467 Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens)

F MOTIE VAN HET LID SCHRIJVER C.S.

Voorgesteld 15 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat het Koninkrijk der Nederlanden verantwoordelijk is voor de naleving van de rechten van de mens in het Koninkrijk als geheel;

tevens overwegende, dat derhalve voorzien moet worden in een nationaal instituut voor de rechten van de mens overeenkomstig de Paris Principles van de Verenigde Naties in alle vier de landen van het Koninkrijk;

verzoekt de regering te bevorderen dat dit punt op de agenda van de Rijksministerraad geplaatst wordt en dat gezamenlijk wetgeving wordt ontwikkeld die daarin alsnog voorziet in lijn met de waarborgfunctie van het Koninkrijksstatuut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schrijver

De Boer

Kox

Noten

Beuving

Engels

Th. de Graaf