Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732440 nr. 98

32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 98 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Algemene Zaken tot nu toe gebruikmaakte van ongeveer 30 zelfstandige freelancers bij de aanbesteding van fotografie;

constaterende dat het Ministerie van Algemene Zaken in 2017 de fotografie wil aanbesteden aan één bureau, dat het werk namens de ministeries en de overheidsdiensten, waaronder de Belastingdienst zou moeten verdelen;

overwegende dat in artikel 1.5 van de Aanbestedingswet een clusterverbod opgenomen is, dat verbiedt dat opdrachten onnodig samengevoegd worden, en stelt dat de belangen van kleine ondernemers hierin meegewogen moeten worden;

overwegende dat hierdoor kleine ondernemers buitenspel komen te staan en mkb'ers en zzp'ers geen eerlijke kans krijgen;

van oordeel dat dit onwenselijk is;

verzoekt de regering, de clustering van fotografie-opdrachten niet door te zetten en direct zaken te doen met de freelancefotografen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos