32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN ZIENGS EN VAN BEMMEL

Voorgesteld 2 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het aanbestedingsbeleid zowel voor de overheid zelf als voor het bedrijfsleven van groot belang is;

van mening, dat overheden op een transparante en effectieve wijze moeten inkopen waarbij ondernemers een goede en eerlijke kans moeten maken op een opdracht;

van mening, dat het opstellen van kaders voor aanbesteden aan lokale midden- en kleinbedrijven kan bijdragen aan de toegang voor het midden- en kleinbedrijf;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat (decentrale) overheden bij het opstellen van hun aanbestedingsbeleid een richtpercentage aangeven waarbij minimaal 30% van de aanbestedingen aan het mkb moet worden gegund, daarbij van mening dat deze (decentrale) overheden de mogelijkheid krijgen om middels het comply-or-explain-principe uitleg te geven over het (niet) behalen van dit percentage,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Van Bemmel

Naar boven