Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832440 nr. 108

32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN GRAUS

Voorgesteld 7 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onnodig clusteren, gunning op laagste prijs en disproportionele voorwaarden verminderd zouden kunnen worden door meer inhoudelijkere toetsing bij een kort geding, bij aanbestedingsgeschillen en meer inhoudelijke adviezen, bijvoorbeeld in de inschrijvingsfase van een aanbestedingsprocedure;

overwegende dat de Commissie van Aanbestedingsexperts hierin een rol zou kunnen vervullen;

verzoekt de regering om, bij de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts te bezien of zij een meer zwaarwegende rol kan krijgen op het gebied van inhoudelijke toetsing en inhoudelijk adviezen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Graus