32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN WÖRSDÖRFER

Voorgesteld 7 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inschrijvers de mogelijkheid moeten hebben om naar de rechter te stappen voor een vergoeding indien een aanbestedende dienst een aanbesteding afbreekt in verband met eigen fouten;

overwegende dat opdrachtgevers dat nu regelmatig uitsluiten in de aanbestedingstukken;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om voorwaarden die een tenderkostenvergoeding uitsluiten, te verbieden;

verzoekt de regering tevens, te bezien hoe kaders voor het bieden van vergoedingen aan rechtsgeldige inschrijvers ingeval van een laattijdige intrekking van een aanbesteding een plek kunnen krijgen in de handreiking Tenderkostenvergoeding dan wel de Gids Proportionaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Wörsdörfer

Naar boven