32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20.)

Nr. 100 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 98

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Ministerie van Algemene Zaken tot nu toe gebruik maakte van ongeveer 30 zelfstandige freelancers bij de aanbesteding van fotografie,

constaterende dat het Ministerie van Algemene Zaken in 2017 de fotografie wil aanbesteden aan één bureau, dat het werk namens de Ministeries en de overheidsdiensten, waaronder de Belastingdienst zou moeten verdelen,

overwegende dat in art. 1.5 van de Aanbestedingswet een clusterverbod opgenomen is, dat verbiedt dat opdrachten onnodig samengevoegd worden, en de belangen van kleine ondernemers hierin meegewogen moeten worden,

overwegende dat hierdoor kleine ondernemers buitenspel komen te staan, en MKB’ers en ZZP’ers geen eerlijke kans krijgen,

van oordeel dat dit onwenselijk is,

verzoekt de regering de clustering van fotografie-opdrachten niet door te zetten en de opdrachten ongeclusterd aan te besteden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos

Agnes Mulder

Naar boven