Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132424 nr. 10

32 424 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID APTROOT C.S.

Voorgesteld 13 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de taxibranche een maximumtarief kent dat bestaat uit een starttarief en een kilometertarief;

overwegende, dat door het ontbreken van tijd als derde tariefscomponent, de ritprijzen door files en opstoppingen ver onder kostendekkend niveau op basis van het minimumloon kunnen komen;

spreekt als haar mening uit dat het maximumtarief-taxi zodanig moet zijn samengesteld dat via de tijdvergoeding altijd het kostenniveau van het minimumloon voor de gereden tijd is verzekerd;

spreekt voorts als haar mening uit dat wijziging van de tariefstelling voor de consument in totaliteit niet prijsverhogend mag uitwerken;

verzoekt de regering, daartoe de maximumprijzen-taxi aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Haverkamp

De Mos