Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Kamerstuk 32412 nr. 15

Gepubliceerd op 25 oktober 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 412 Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 23 oktober 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Aan afdeling 1, titel 5, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 216a

Een bepaling in een overeenkomst is nietig indien deze een partij verplicht tot het geopend houden van een winkel in de zin van de Winkeltijdenwet:

  • a. op zondag;

  • b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste of tweede Kersdag of op 4 mei na 19 uur.

Toelichting

Dit amendement regelt dat winkeliers niet contractueel verplicht kunnen worden om hun winkel op zon- en feestdagen te openen. Dit wordt door verhuurders van winkelpanden in winkelcentra nog wel eens vereist. De indieners zijn van mening dat winkeliers niet gedwongen mogen worden om op zon- en feestdagen hun winkel te openen.

Schouten A. Mulder Dijkgraaf Gesthuizen Graus


X Noot
1

Vervangen i.v.m. een wijziging in de ondertekening.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl