Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832411 nr. 7

32 411 Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Nr. 7 BRIEF VAN DE LEDEN BERGKAMP, ÖZÜTOK EN VAN DER HUL

Ontvangen 21 december 2017

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2017

Hierbij delen wij u mede dat de ondergetekenden de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overnemen.

Bergkamp

Özütok

Van der Hul