Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032404 nr. 96

32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 96 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 13 februari 2020

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brief van 3 oktober 2019 inzake de voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019 (Kamerstuk 32 404, nr. 93).

De vragen 1 tot met 16 zijn reeds op 11 december beantwoord (Kamerstuk 32 404, nr. 95). De vragen 17 en 18 heeft de Minister beantwoord bij brief van 10 februari 2020. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Agnes Mulder

De adjunct-griffier van de commissie, Witzke

Vraag 17

Welke aanpassingen zijn in 2019 gemaakt op het spoor rond Gilze-Rijen en welke stappen worden in 2020 verwacht?

Antwoord 17

In 2019 en 2020 zijn er vanuit PHS geen aanpassingen op het spoor rond Gilze-Rijen. De beoogde (transfer) maatregel is integraal onderdeel van de werkzaamheden die hier in het kader van de gemeentelijke aanpassingen «Integrale aanpak Spoorzone Rijen» plaatsvinden.

Vraag 18

Welke stations worden naar verwachting, net als Delft-Zuid, een nul-op-de-meter station?

Antwoord 18

Het streven van IenW en ProRail is om in het algemeen stations zo duurzaam mogelijk uit te voeren: een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en bijvoorbeeld het gebruik van circulaire materialen. Bij de nadere uitwerking van alle PHS projecten worden de kansen voor het verder verduurzamen van het spoor in beschouwing genomen. Op korte termijn zijn binnen het programma PHS echter geen andere nul-op-de-meter stations voorzien.