Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732404 nr. 80

32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2016

Bij deze informeer ik u over de verwachting dat bij het project DSSU (Doorstroomstation Utrecht), dat onderdeel uitmaakt van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), sprake zal zijn van een positief financieel eindresultaat van circa € 50 miljoen.

De exacte omvang van het eindresultaat zal vastgesteld worden na de oplevering van het project begin 2017. Dan is bekend welk deel van de in het projectbudget opgenomen post onvoorzien nog aangesproken moest worden in de laatste fase van het project, maar de aangegeven omvang van het eindresultaat van circa € 50 miljoen lijkt reëel. De meevaller bij DSSU zal terugvloeien naar het budget van PHS en daarmee leiden tot een verdere afname van het potentiële tekort bij PHS waarover ik uw Kamer informeerde bij brief van 15 september 2016 (Kamerstuk 32 404, nr. 79). Hierdoor wordt de kans groter dat er in 2028 op alle zes aangewezen trajecten spoorboekloos gereden kan worden.

Ik meld het te verwachten positieve financiële eindresultaat nu al aan uw Kamer omdat naast DSSU ook de opening van de verbouwde stationshal bij Utrecht Centraal aanstaande is. Over beide projecten zal de komende weken veel gecommuniceerd worden. Ik hecht eraan dat uw Kamer als eerste geïnformeerd wordt over de positieve financiële stand van zaken bij dit project. Ook omdat in het verleden bij DSSU juist sprake was van dreigende kostenstijgingen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma