32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 4 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er over enkele jaren een MIRT-onderzoek zal starten naar het langetermijnperspectief voor het spoorgoederenvervoer na 2020;

overwegende, dat het goederenvervoer sterk groeit en realisatie van grootschalige projecten vele jaren vergt;

overwegende, dat de groei van het goederenvervoer door Oost-Nederland veel hoger is dan gedacht bij het genomen besluit om niet door te gaan met de Noordtak van de Betuweroute en dat hierdoor de leefbaarheid langs het spoor onder druk staat;

overwegende, dat op de IJssellijn in de toekomst voldoende ruimte moet blijven voor groei van het personenvervoer;

verzoekt de regering het MIRT-onderzoek goederenvervoer lange termijn uiterlijk in september 2012 af te ronden met het oog op het tijdig starten van MIRT-verkenningen voor de realisatie van een eventuele Noordtak Betuweroute en Robel-lijn in de periode na 2020 en in dit MIRT-onderzoek ook de groeimogelijkheden voor het regionale spoor op trajecten met gemengd vervoer te betrekken, inclusief de grensoverschrijdende trajecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

De Rouwe

Dijksma

Aptroot

Naar boven