32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN APTROOT EN KOOLMEES

Voorgesteld 4 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorgestelde uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoor PHS grote overlast veroorzaakt in Midden- en Oost-Nederland;

overwegende, dat het streven van het PHS om personentreinen frequenter en spoorboekloos te laten rijden op de drukste trajecten en gelijktijdig het goederenvervoer per spoor te laten groeien goed is en een deel van de maatregelen wel uitvoerbaar is zonder grote overlast;

overwegende, dat het goederenvervoer in de toekomst verder zal groeien en dat het niet verstandig is om voor oplossingen te kiezen die slechts tot 2020 soelaas bieden;

verzoekt de regering voor het PHS waar mogelijk in overleg met de relevante provincies, regio's en gemeenten, toekomstbestendige alternatieven uit te werken, waaronder:

  • het veel meer gebruiken van de Betuweroute, inclusief betere aansluiting in Duitsland;

  • uitbreiding van het speciale net voor goederenvervoer, waaronder een Noordtak van de Betuweroute en de Rotterdam-Belgiëlijn;

  • gebruik van moderne baanbeveiliging zoals ERTMS waardoor korter op elkaar rijden van treinen mogelijk is;

  • of combinatie van deze alternatieven met een deel van de maatregelen van het voorgestelde PHS;

verzoekt de regering de alternatieven aan de Kamer voor te leggen met een onderbouwde voorkeur inclusief kostenberekening en een second opinion van een onafhankelijke deskundige,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Koolmees

Naar boven