32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN DIJKSMA

Voorgesteld 4 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het internationale goederenvervoer per spoor niet fors kan groeien zolang de verbinding met Duitsland beperkt is;

verzoekt de regering fors in te zetten op de binnenvaart als modaliteit voor het goederenvervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Dijksma

Naar boven