Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 32399 nr. 8

Gepubliceerd op 10 oktober 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2013

Hierbij wordt u de nota naar aanleiding van het verslag aangeboden (Kamerstuk 32 399, nr. 9), behorende bij het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), (Kamerstuk 32 399).

Tevens treft u een nota van wijziging aan (Kamerstuk 32 399, nr. 10), behorende bij dit wetsvoorstel. Met de nota van wijziging wordt een aantal belangrijke wijzigingen voorgesteld. De belangrijkste wijziging betreft het schrappen van de in het oorspronkelijke wetsvoorstel geïntroduceerde multidisciplinaire commissie verplichte GGZ. De doelstellingen, uitgangspunten en criteria van het oorspronkelijke wetsvoorstel blijven echter ongewijzigd. De taken van de commissie zijn over verschillende actoren verdeeld.

Gelet op de omvang van de met de nota van wijziging aan te brengen wijzigingen in het wetsvoorstel is de nota van wijziging voorgelegd aan de Afdeling Advisering van de Raad van State. Naar aanleiding van het uitgebrachte advies is de toelichting van de nota van wijziging op verschillende punten aangepast. Het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en het nader rapport treft u daarom eveneens aan (Kamerstuk 32 399, nr. 11).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl