Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432399 nr. 8

32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2013

Hierbij wordt u de nota naar aanleiding van het verslag aangeboden (Kamerstuk 32 399, nr. 9), behorende bij het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), (Kamerstuk 32 399).

Tevens treft u een nota van wijziging aan (Kamerstuk 32 399, nr. 10), behorende bij dit wetsvoorstel. Met de nota van wijziging wordt een aantal belangrijke wijzigingen voorgesteld. De belangrijkste wijziging betreft het schrappen van de in het oorspronkelijke wetsvoorstel geïntroduceerde multidisciplinaire commissie verplichte GGZ. De doelstellingen, uitgangspunten en criteria van het oorspronkelijke wetsvoorstel blijven echter ongewijzigd. De taken van de commissie zijn over verschillende actoren verdeeld.

Gelet op de omvang van de met de nota van wijziging aan te brengen wijzigingen in het wetsvoorstel is de nota van wijziging voorgelegd aan de Afdeling Advisering van de Raad van State. Naar aanleiding van het uitgebrachte advies is de toelichting van de nota van wijziging op verschillende punten aangepast. Het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en het nader rapport treft u daarom eveneens aan (Kamerstuk 32 399, nr. 11).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven