Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732399 nr. 34

32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2016

Met mijn brief van 7 juli 2016 (Kamerstuk 32 399, nr. 23) heb ik uw Kamer de 2e nota van wijziging toegestuurd van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 32 399, nr. 25). In de toelichting bij deze nota van wijziging, staat onder punt 6 van het algemeen gedeelte van de toelichting dat, ter monitoring van de kosten van de Wvggz, het Trimbos-instituut in de afrondende fase verkeert met een onderzoek voor een raming van de kosten onder de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz). Het onderzoek is inmiddels afgerond en stuur ik u hierbij ter kennisneming toe1, inclusief de bij behorende bijlage «Lastgevingen tot inbewaringstelling in de GGZ in de periode 2011–2014»2.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.