Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201932398 nr. R

32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

R BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2019

Conform de toezegging gedaan in mijn brief van 16 juli 2017 (Kamerstukken I, 2017/18, 32 398, O) leg ik het ontwerp van het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi1, ter uitwerking van de zogeheten «regeling weigerende observandi» in de Wet forensische zorg, ter informatie aan u voor.

Dit ontwerpbesluit bevat regels over de werkwijze, de geheimhouding en de besluitvorming van de multidisciplinaire commissie, die op grond van artikel 37a, negende lid, van het Wetboek van Strafrecht moet adviseren over de aanwezigheid en bruikbaarheid van bestaande (medische) gegevens voor het opstellen van een rapportage over de geestestoestand van verdachten van zeer ernstige misdrijven, die weigeren om mee te werken aan het onderzoek, alsmede over de gegevens in het advies.

Het ontwerpbesluit is tevens voorgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, als bijlage bij mijn brief van 29 mei 2019 over de planning en voortgang maatregelen onderzoeken Michael P.

Ik hoop dat uw Kamer mij spoedig van haar reactie kan voorzien.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 163882.03.