Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032395 nr. 4

32 395 Voorjaarsnota 2010

Nr. 4 Herdruk1 MOTIE VAN HET LID WEEKERS C.S.

Voorgesteld 1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het vrijgeven van het spaarloon juist bij een licht aantrekkende consumptie het meest effectief is om de bestedingen en daarmee de economie een impuls te geven;

overwegende, dat de resultaten van de vakantiegeldenquête van het Nibud en de cijfers over het spaargedrag van Nederlandse huishoudens het beeld lijken te bevestigen dat consumenten meer bereid zijn te besteden dan in 2009;

overwegende, dat hiermee tevens het tij kan worden gekeerd voor de detailhandel, die al bijna twee jaar in zwaar weer verkeert;

verzoekt de regering het spaarloon op de kortst mogelijke termijn vrij te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weekers

Tony van Dijck

Plasterk

Blanksma-van den Heuvel


XNoot
1

I.v.m. wijziging ondertekening.