Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Kamerstuk 32374 nr. 10

Gepubliceerd op 4 november 2010

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 4 november 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel H een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ha

In artikel I, onderdeel Q, artikel 54, eerste lid, wordt na «de termijn waarbinnen die gegevens worden bewaard» ingevoegd:

, waaronder in ieder geval voorwaarden die bepalen dat:

  • a. bij een wisseling van leverancier, de beoogde leverancier, en

  • b. bij een verhuizing, de leverancier van de afnemer

verantwoordelijk is voor het verzamelen van de meetgegevens van de afnemer.

II

In artikel I wordt na onderdeel Q een onderdeel ingevoegd, luidende:

Qa

In artikel II, onderdeel F, artikel 22, eerste lid, wordt na «de termijn waarbinnen die gegevens worden bewaard» ingevoegd:

, waaronder in ieder geval voorwaarden die bepalen dat:

  • a. bij een wisseling van leverancier, de beoogde leverancier, en

  • b. bij een verhuizing, de leverancier van de afnemer

verantwoordelijk is voor het verzamelen van de meetgegevens van de afnemer.

Toelichting

In dit amendement wordt voorgesteld om de (nieuwe) leverancier verantwoordelijk te stellen voor het verzamelen van de meetgegevens (meterstanden) in geval van switchen van leverancier en/of verhuizing. De praktijk sinds de liberalisering van de energiemarkt voor kleinverbruikers leert dat veel geschillen met energieleveranciers het gevolg zijn van het ontbreken van meterstanden op het moment van overstap. Het gebruiken van geschatte meterstanden is daarbij de steen des aanstoots.

De verplichting om de meterstand vast te stellen geldt zowel voor aansluitingen met een slimme meter als voor aansluitingen met een klassieke meter. In het eerste geval kunnen de meterstanden op afstand bepaald worden, in het laatste geval door opname ter plaatse, dan wel door opgave door de klant, schriftelijk dan wel via een beveiligde internetverbinding.

De uitwerking van het algemene principe dat de meterstanden worden vastgesteld bij switchen of verhuizen wordt geregeld in de Informatiecode, vastgesteld door de NMa.

Jansen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl