Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132373 nr. 10

32 373 Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID JANSEN

Voorgesteld 3 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de eigendomsverhoudingen bij warmte- en koudenetten anders zijn dan bij elektriciteits- en gasnetten en daardoor de vormgeving van de wettelijke eisen bij slimme warmte- en koudemeters anders is dan bij slimme gas- en elektriciteitsmeters;

van mening, dat het logisch is om voor alle slimme meters een vergelijkbaar privacy- en security-regime in te voeren;

verzoekt de regering bij de eerstvolgende wijziging van de warmtewet met een voorstel te komen om de privacy- en security-eisen van slimme warmte- en koudemeters gelijk te stellen aan het privacy- en security-regime dat van toepassing is op slimme elektriciteits- en gasmeters,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen