Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032360-VIII nr. 5

32 360 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2010

Hierbij bied ik u de publicatie Kerncijfers 2005–2009 Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan.1

Kerncijfers 2005–2009 is de veertiende editie. Deze publicatie verschijnt elk jaar op de derde woensdag in mei tegelijk met en ter ondersteuning van het departementaal jaarverslag.

In Kerncijfers presenteert OCW de meest recente cijfers over zijn beleidsterreinen. Meerjaren overzichten (veelal 5 jaar) tonen aan hoe de beleidsterreinen zich ontwikkelen en internationale vergelijkingen laten zien hoe Nederland er internationaal gezien voorstaat. Daarnaast gaat Kerncijfers in op een aantal actuele thema’s. Dit zijn voortijdig schoolverlaters, schoolgrootte, niet-bekostigd onderwijs, passend onderwijs en leeftijdsanalyse. Verder treft u cijfers aan over de afzonderlijke onderwijssectoren en over studiefinanciering. In de laatste hoofdstukken komen de beleidsterreinen cultuur en media, wetenschap en emancipatie aan de orde. Het slothoofdstuk van Kerncijfers 2005–2009 bevat informatie over het agrarisch onderwijs.

Kerncijfers wordt ook in het Engels uitgebracht. De Engelstalige versie Key Figures 2005–2009 verschijnt in juli 2010.

De publicatie Bestel in Beeld zal dit jaar in gewijzigde vorm tegelijk met de begroting worden aangeboden zoals eerder aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 31 288, nr. 89.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.