32 360 Financieel jaarverslag van het Rijk 2009

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID ROEMER

Voorgesteld 20 mei 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de ministeries gezamenlijk opnieuw meer geld hebben uitgegeven aan de inhuur van externe adviseurs, interim-managers en andere externe medewerkers;

van mening, dat de overheid in tijden van crisis moet snijden waar het vet zit;

verzoekt de regering de ministeries een afdwingbare norm te leggen van 10% voor de inhuur van externen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer

Naar boven