Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932336 nr. 98

32 336 Dierproeven

Nr. 98 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN GRAUS

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overheid, als belangrijkste financier van wetenschappelijk onderzoek, de mogelijkheid heeft om richting proefdiervrij onderzoek te sturen maar onbedoeld stuurt naar meer proefdierenonderzoek, doordat hier het overgrote deel van het onderzoeksgeld naartoe gaat;

constaterende dat de overheid zelfs bij benadering niet weet hoeveel geld zij besteedt aan onderzoek met proefdieren;

constaterende dat de kosten van dierproeven in kaart kunnen worden gebracht door bij dierproefaanvragen ook de kosten te registreren;

verzoekt de regering, om te laten onderzoeken hoeveel geld zij jaarlijks besteedt aan onderzoek met proefdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Graus