Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932336 nr. 93

32 336 Dierproeven

Nr. 93 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN WASSENBERG

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, inzichtelijk te maken hoeveel belastinggeld door proefdiercentra wordt besteed aan proefdiervrije innovaties, desnoods als vast onderdeel van de aanvraag ten behoeve van financiering met publiek geld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Wassenberg