Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832336 nr. 82

32 336 Dierproeven

Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN DE GROOT

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in 2016 ongeveer 440.000 dieren gedood werden zonder te zijn gebruikt voor dierproeven en dat dit aantal is gegroeid ten opzichte van 2015;

overwegende dat in 2015 is toegezegd dat er afspraken gemaakt zouden worden om dat aantal vanaf 2016 verder terug te brengen;

verzoekt de regering, op korte termijn afspraken te maken met de grootste gebruikers van deze proefdieren om een afname van het aantal «in voorraad» gedode dieren te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

De Groot