Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832336 nr. 79

32 336 Dierproeven

Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN WASSENBERG

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vervanging, vermindering en verfijning van proefdieren en dierproeven reeds in uitvoering is;

constaterende dat de Kamer reeds voor toevoeging van een vierde V van versnelling heeft gekozen;

verzoekt de regering, een vijfde V van voorkomen van dierproeven en proefdieren in het werk te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Wassenberg