Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832336 nr. 77

32 336 Dierproeven

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer zich heeft uitgesproken om proeven op apen te beëindigen, mits dit geen directe gevolgen heeft voor het onderzoek dat strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van levensbedreigende ziekten en infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen (motie 32 336, nr. 57);

overwegende dat onderzoek naar levensbedreigende ziekten en infectieziekten valt onder «toegepast translationeel onderzoek» en niet onder «fundamenteel wetenschappelijk onderzoek»;

constaterende dat bijna 50% van het onderzoek met apen in Nederland wordt verricht ten behoeve van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, dat niet gericht is op levensbedreigende ziekten en infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen;

verzoekt de regering, een plan te ontwikkelen dat gericht is op het uitfaseren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met apen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg