Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832336 nr. 75

32 336 Dierproeven

Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN GRAUS

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gecontroleerde opname van water en/of voedsel in proefdierenonderzoek betekent dat dieren worden uitgehongerd of uitgedroogd;

overwegende dat dit een zeer wrede manier is om dieren in gevangenschap te behandelen;

verzoekt de regering, het onthouden van water en voedsel aan proefdieren te verbieden, tenzij daar een directe medische noodzaak toe bestaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Graus