Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832336 nr. 74

32 336 Dierproeven

Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN GRAUS

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de wens van de Kamer om het apenonderzoek in Nederland af te bouwen tot nul;

constaterende dat de regering de ambitie heeft uitgesproken om in 2025 koploper te zijn in proefdiervrije innovaties;

overwegende dat deze ambitie moeilijk te verenigen is met het huisvesten van het BPRC, een van de grootste apentestcentra van Europa;

verzoekt de regering om, een tijdpad op te stellen om het BPRC per 2025 te sluiten als onderzoekscentrum en de apenverblijven hooguit nog te gebruiken als (tijdelijke) apenopvang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Graus