Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732336 nr. 65

32 336 Dierproeven

Nr. 65 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 februari 2017

In reactie op de gewijzigde motie van de leden Rudmer Heerema (VVD) en van Dekken (PvdA) (Kamerstuk 32 336, nr. 57) heb ik in mijn brief van 23 september 2016 (Kamerstuk 32 336, nr. 63) toegezegd u te informeren over de verkenning van het Rathenau Instituut naar de stand van zaken op het gebied van proeven met niet-humane primaten.

Conform mijn toezegging vindt u bijgaand de verkenning van het Rathenau Instituut «Van aap naar beter»1.

In het voorjaar zal ik inhoudelijk reageren op de verkenning en mijn visie geven op de toekomst van het BPRC. Bij mijn oordeel zal ik rekening houden met de recent beschikbaar gekomen voorlopige conclusies van het rapport van het SCHEER-comité (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks), dat van de Europese Commissie opdracht heeft gekregen te bezien of proeven met niet-humane primaten nog nodig zijn.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl