Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632336 nr. 59

32 336 Dierproeven

Nr. 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 april 2016

Per brief van 29 maart 2016 heeft u mij het verzoek van het lid Wassenberg overgebracht om uw Kamer per brief te informeren over de uitvoering van de aangenomen motie Wassenberg (Kamerstuk 32 336, nr. 51). In deze motie wordt de regering verzocht om het BPRC dringend te vragen om de 5 mannelijke Java-apen alsnog aan Stichting AAP over te dragen.

Ter uitvoering van deze motie is er op 1 april jl. een eerste gesprek gevoerd met het BPRC.

Het BPRC heeft aangegeven het verzoek welwillend in overweging te nemen, ondanks dat het eigendom van de apen is overgedragen aan het BPRC. Het BPRC zal mij op korte termijn de voorwaarden en garanties waaronder de apen zouden kunnen worden teruggeplaatst bij Stichting AAP laten weten, waarna er een gesprek met Stichting AAP zal plaatsvinden.

Ik zal uw Kamer over de uitkomst informeren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam