32 336 Dierproeven

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 24 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2007 meer dan 400.000 dieren stierven of werden gedood vóór de proef en in 2011 meer dan 500.000;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar representativiteit van proefdieren en de explosieve stijging van het aantal dieren die zijn gedood of doodgegaan vóór de proef, en ervoor te zorgen dat er minder dieren «op voorraad» worden gehouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven